Tkaczyk Edyta, Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego na przykładzie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/7-8/142-154
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego na przykładzie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Jednym z centralnych punktów debaty publicznej w Polsce stał się w ostatnim czasie problem, czy osoby wykonujące tzw. zawody zaufania publicznego muszą należeć do samorządów zawodowych i czy ten przymus nie narusza Konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Należy zaznaczyć, iż Trybunał Konstytucyjny orzekł tylko co do drugiej części wniosku . Na kanwie dotychczasowych doświadczeń postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy przynależność do samorządu zawodowego - jakim niewątpliwie jest Polska Izba Rzeczników Patentowych - jest obowiązkiem czy tylko uprawnieniem?

Należy zauważyć, iż zawód rzecznika patentowego nie funkcjonuje w świadomości społecznej. Społeczeństwo intuicyjnie wyczuwa, jakie są kompetencje adwokata czy radcy prawnego, natomiast niewiele wie o rzecznikach patentowych . Zawód rzecznika patentowego jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX