Kędzierski Maciej Aleksander, Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej, cz. 1

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/5/66-91
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej, cz. 1

Streszczenie

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła instytucję oficera ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, który odpowiedzialny jest zarówno za przygotowanie i realizację polityki zgodności, jak i za raportowanie zawiadomień do jednostki analityki finansowej. Osoba ta posiada status pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w instytucji obowiązanej. Ciąży na nim szereg obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, które mieszczą się w potrzebie zorganizowania, nadzorowania (monitorowania) systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej. Zarówno potrzeba jego wyznaczenia, jak i wymagania wynikające z ciążących na nim obowiązków obwarowane zostały karami administracyjnymi oraz przepisami karnymi zawartymi w samej ustawie celem prawidłowego ich wykonywania. Ponadto osoba ta może podlegać innego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu karnego lub przepisów prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX