Obowiązek lojalności w spółkach handlowych - OpenLEX

Pyzioł Wojciech, Obowiązek lojalności w spółkach handlowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/9/17-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek lojalności w spółkach handlowych

Artykuł dotyczy problematyki obowiązku lojalności w handlowych spółkach osobowych. Zdaniem autora de lege lata brak jest podstaw dla konstruowania takiego „ogólnego” obowiązku. Powinien on być wprowadzony de lege ferenda, co jednak wymaga dalszych pogłębionych studiów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX