Obecność osoby wymienionej w art. 51 § 2 k.p.k. przy przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko wolności... - OpenLEX

Żylińska Justyna, Obecność osoby wymienionej w art. 51 § 2 k.p.k. przy przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności a swoboda wypowiedzi

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/12/112-127
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obecność osoby wymienionej w art. 51 § 2 k.p.k. przy przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności a swoboda wypowiedzi

1. Nadużycia seksualne popełniane wobec dzieci to kategoria przestępstw, które szczególnie dotkliwie wpływają na psychikę małoletniej ofiary, a ich skutki towarzyszą jej przez całe życie. Dlatego prawa małoletnich w zakresie udziału w postępowaniu karnym, w sprawach ich dotyczących, muszą być chronione w sposób szczególny. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, które jest czynnością istotną – z punktu widzenia realizacji celów postępowania karnego, a specyfika tej czynności procesowej oraz wyjątkowość podmiotu, z jakim mamy do czynienia, powodują, że ochrona przewidziana dla małoletniego świadka musi być skuteczna.

Polskie ustawodawstwo karne nie ustanawia żadnych wymagań co do wieku osób mogących wystąpić w procesie w charakterze świadków, nie określa granicy wieku, która przesądzałaby o zdolności lub braku zdolności do wystąpienia w tej roli procesowej . Świadkiem może być więc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX