O wymogu uzyskania zgody na nabycie nieruchomości w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... - OpenLEX

Wyszomirski Łukasz M., O wymogu uzyskania zgody na nabycie nieruchomości w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby prawne - polemika

Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/6/55-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

O wymogu uzyskania zgody na nabycie nieruchomości w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby prawne - polemika

W artykule pt. „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność” Jacek Wszołek opowiedział się m.in. za istnieniem wymogu uzyskania przez spółki kapitałowe zgody wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy na przekształcenie przysługującego takiej spółce prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, oraz jej przedłożenia organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie przekształcenia. Niniejsze opracowanie stanowi polemikę w stosunku do powyższego stanowiska, wskazując argumenty przemawiające za zbędnością takiej zgody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX