Artykuły
Opublikowano: PPC 2013/1/20-40
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym

1.Uwagi wstępne

Ani doktryna, ani orzecznictwo nie wypracowały jednolitej metody wykładni oświadczeń stron procesowych . Zasadnicza linia podziału odnosi się do dopuszczalności stosowania per analogiam art. 65 k.c. albo do ograniczenia wykładni wyłącznie do analizy językowej tekstu . Zauważyć przy tym wypada, że problem wykładni nie cieszy się nadmiernym zainteresowaniem procesualistów , w przeciwieństwie do doktryny prawa prywatnego, w której wykładnia oświadczeń woli jest przedmiotem wnikliwych badań, w tym pogłębionych studiów komparatystycznych . Wszechstronne studia prowadzone w doktrynie prawa prywatnego nie pozostawiają złudzeń odnośnie do skali problemu i złożoności wniosków w tym zakresie.

Dystans przedstawicieli nauki prawa procesowego do zagadnień wykładni ma pewną podstawę pragmatyczną i prawną. Kwestia ustalenia znaczenia oświadczenia procesowego nie musi okazać się nadmiernie doniosła w tych przypadkach, kiedy wytwórca komunikatu ma możliwość wyjaśnienia sensu oświadczenia wobec jego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?