Telenga Przemysław, O wpływie przeniesienia posiadania w trakcie procesu posesoryjnego na legitymację procesową pozwanego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/321-334
Autor:
Rodzaj: artykuł

O wpływie przeniesienia posiadania w trakcie procesu posesoryjnego na legitymację procesową pozwanego

Słowa kluczowe: posiadanie, przeniesienie posiadania, proces posesoryjny

Od dawna w literaturze omawiany jest problem ochrony posesoryjnej. Mimo wielu wspaniałych opracowań, a w szczególności ciągle aktualnej rozprawy Jerzego Ignatowicza, Ochrona posiadania , judykatura na tle konkretnych stanów faktycznych, staje przed koniecznością udzielania odpowiedzi na powstające wątpliwości prawne . Kluczowe dla zrozumienia zakresu tej ochrony jest stwierdzenie, że tradycyjnie europejska kultura prawna, począwszy od czasów prawa rzymskiego, chroni posiadacza przed naruszeniem posiadania, bez względu na to, że nauka nie potrafi przekonująco wytłumaczyć istoty posiadania .

Zagadnienie ochrony posesoryjnej jest zagadnieniem złożonym, gdyż dotyczy instytucji granicznych cywilnego prawa procesowego i materialnego. Jak zauważył Eugeniusz Waśkowski: „w dziedzinach niektórych nauk istnieją «nieśmiertelne» problemy, nad których rozwiązaniem bezskutecznie trudniono w ciągu wielu stuleci, dopóki wreszcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX