O warunkach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów (Konstytucja RP a regulaminy publicznych uczelni wyższych) - OpenLEX

Siwek Kamil, O warunkach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów (Konstytucja RP a regulaminy publicznych uczelni wyższych)

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/6/119-132
Autor:
Rodzaj: artykuł

O warunkach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów (Konstytucja RP a regulaminy publicznych uczelni wyższych)

„Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa”

Art. 70. ust. 4 Konstytucji RP

W niniejszym artykule została poruszona problematyka warunków przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Przypomnijmy, że ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotychczasowe tzw. stypendium naukowe zastąpiono stypendium rektora dla najlepszych studentów (art. 173 ust. 1 pkt 3 ustawy z 25 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ).

W artykule najpierw przeprowadzona zostanie dość szczegółowa analiza treści art. 70 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. , zwłaszcza jego zd. 3, i jego implikacje dla konstytucyjności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX