O sposobie rozwiązywania kontrowersji w zakresie następstwa prawnego spadkobierców w polskim prawie podatkowym - OpenLEX

Babiarz Stefan, O sposobie rozwiązywania kontrowersji w zakresie następstwa prawnego spadkobierców w polskim prawie podatkowym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/1/25-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

O sposobie rozwiązywania kontrowersji w zakresie następstwa prawnego spadkobierców w polskim prawie podatkowym

1. W polskim prawie podatkowym następstwo prawne spadkobierców podatnika związane jest z pojęciem majątkowych praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Wynika to z treści art. 97 § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa . Przepisy te bowiem wprost odwołują się do przejmowania przez spadkobierców podatnika i płatnika majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy (podatnika i płatnika). W konsekwencji przyjmuje się, że w przypadku następstwa pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna) nabywca, wskutek jednego zdarzenia (śmierć podatnika, płatnika), wstępuje w ogół praw stanowiących majątek poprzednika, a nabyciu temu towarzyszy z reguły wstąpienie przez nabywcę także w długi, które ten spadek obciążają.

2.

Przepisy te nie przewidują jednak następstwa prawnego pod tytułem ogólnym dla spadkobierców inkasenta, aczkolwiek ci także odpowiadają za niektóre należności, jak:

- pobrane przez inkasenta (spadkodawcę) nienależne lub w wysokości wyższej od należnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX