Popardowski Paweł, O spółkach kapitałowych w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2023/3/7-20
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

O spółkach kapitałowych w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa

W przedstawionym opracowaniu szerszej analizie zostały poddane trzy zagadnienia problemowe związane z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w bieżącej działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego. W aspekcie merytorycznym dotyczą one zróżnicowanych wątków problemowych występujących przy wykładni i stosowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych , tj. reprezentacji spółki kapitałowej w sprawach o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), nabywania przez wspólników (akcjonariuszy) prawa do dywidendy i zakresu sądowej kontroli uchwały w przedmiocie wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę oraz obrotu udziałami w spółce z o.o., co do których w umowie spółki zastrzeżono dopuszczalność rozporządzenia od uzyskania zgody ze strony wspólników w postaci podjęcia stosownej uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX