Artykuły
Opublikowano: Glosa 2019/4/7-20
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

O spółkach handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego - przegląd orzecznictwa

Nie budzi większych zastrzeżeń stwierdzenie, że orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do spółek handlowych istotnie oddziałuje na praktykę interpretacji przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych . To spostrzeżenie stanowi zasadniczy argument przemawiający za zasadnością podjęcia się w niniejszym przeglądzie orzecznictwa analizy najnowszej judykatury Sądu Najwyższego dotyczącej wspomnianej materii problemowej. W przeglądzie omówione zostały trzy orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy w 2019 r. Dotyczą one zróżnicowanych zagadnień problemowych: charakteru prawnego absolutorium oraz skutków jego udzielenia dla możliwości dochodzenia przez spółkę roszczeń odszkodowawczych względem piastuna w organie zarządzającym, uprawnienia syndyka do dochodzenia od byłego członka zarządu spółki z o.o. roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 293 § 1 k.s.h. oraz dziedziczenia prawa do dywidendy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację