Jastrzębski Jacek, O specyfice współodpowiedzialności odszkodowawczej (uwagi na tle art. 441 k.c.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/6/49-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

O specyfice współodpowiedzialności odszkodowawczej (uwagi na tle art. 441 k.c.)

1.

W zakresie odpowiedzialności deliktowej zagadnienia współodpowiedzialności odszkodowawczej zostały unormowane w art. 441 k.c., który jest wskazywany jako jeden z najdonioślejszych przepisów regulujących przypadki solidarności biernej wynikającej z ustawy . Mimo pozornie jasnego brzmienia budzi on rozbieżności w doktrynie. Dotyczą one przede wszystkim rozgraniczenia hipotez art. 441 § 2 i 3 k.c. Wątpliwości powstają także na tle stanów faktycznych, które formalnie pozostają poza zakresem regulacji art. 441 k.c. – w szczególności z tej przyczyny, że nie wszystkie podmioty, których odpowiedzialność rozpatrujemy, odpowiadają na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych, lecz częściowo w innych reżimach odpowiedzialności. Dyskusyjna jest wówczas kwestia regresów między zobowiązanymi . Źródłem wątpliwości mogą być również przepisy przewidujące szczególną podstawę dla solidarnej odpowiedzialności dłużników odszkodowawczych . Jeśli odpowiedzialność przewidziana przepisami szczególnymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX