Borysiak Witold, O prawie spadkobierców ustawowych do zachowku - polemicznie

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/5/111-117
Autor:
Rodzaj: polemika

O prawie spadkobierców ustawowych do zachowku - polemicznie

1.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 II 2004 r. przyjął, że: "Jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia". Zawarta w tym wyroku teza, że osoby określone w art. 991 § 1 k.c. mogą żądać zachowku także w wypadku, gdy po spadkodawcy nie dochodzi do dziedziczenia testamentowego, lecz jedynie do dziedziczenia ustawowego, wydaje się oczywista. Wzbudziła ona jednak wątpliwości glosatorki (i to aż pięciokrotnej) tego wyroku, M. Rzeteckiej-Gil .

Poglądy wykluczające osoby dziedziczące z ustawy z grona osób uprawnionych do zachowku były spotykane już wcześniej . Także w orzecznictwie sądowym kwestia ta budzić musi wątpliwości, ponieważ zarówno na tle niniejszej sprawy, jak i np. w postępowaniu zakończonym postanowieniem SN z 2 II 2006 r. sądy niższych instancji - bez głębszej refleksji - odmówiły przyznania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX