Łuczyński Tomasz, O prawach wynikających z dokumentu akcji niezłożonego w spółce mimo powszechnego obowiązku dematerializacji akcji

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/7/25-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

O prawach wynikających z dokumentu akcji niezłożonego w spółce mimo powszechnego obowiązku dematerializacji akcji

Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykonywania lub korzystania z praw wynikających z dokumentu akcji niezłożonego w spółce mimo powszechnego obowiązku dematerializacji akcji, imiennych lub na okaziciela, niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i niewprowadzonych do obrotu w ASO, wyemitowanych przez spółkę publiczną albo prywatną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX