O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń - OpenLEX

Machnikowski Piotr, O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/6/107-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie zmiany przepisów normujących przedawnienie roszczeń

1. Przedawnienie w prawie cywilnym dotyczy roszczeń majątkowych i polega na niemożności skutecznego dochodzenia czy egzekwowania roszczenia po upływie określonego czasu . Można więc określać je, w nieco uproszczony, ale oddający istotę rzeczy sposób, jako termin, który ustawa daje uprawnionemu, aby przed odpowiednim organem podjął starania o realizację swojego roszczenia.

Szczegółowe funkcje i uzasadnienia przedawnienia bywają sporne . Nie jest jednak negowana w naszej kulturze prawnej celowość ograniczenia terminem możliwości przymusowej realizacji cywilnoprawnych roszczeń majątkowych. Zauważalna, mimo powszechnej aprobaty instytucji, potrzeba uzasadniania jej istnienia wynika stąd, że przedawnienie roszczeń w swojej istocie sprzeciwia się pewnym ogólnymi zasadom prawa prywatnego czy nawet prawa w ogóle. Z jednej strony system prawny stoi na stanowisku, że – z nielicznymi wyjątkami – uprawniony nie ma obowiązku wykonywania swojego prawa, a z drugiej strony niewykonywanie roszczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX