O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach... - OpenLEX

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/7-8/132-158
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych

1.Wprowadzenie

Nowoczesne polskie prawo arbitrażowe zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego w 2005 r. Regulację oparto na ustawie modelowej UNCITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1985 r. Zgodnie z polską tradycją przepisy wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego. Stanowią one w chwili obecnej część piątą kodeksu. W latach 2005–2015 przepisy kodeksu postępowania cywilnego były poddawane jedynie kosmetycznym poprawkom . W literaturze przeważały aprobujące komentarze dotyczące tej regulacji . Z biegiem czasu pojawiały się jednak również coraz liczniejsze postulaty jej udoskonalenia, w tym m.in. uwzględnienia zmian jakie w 2006 r. nastąpiły w ustawie modelowej. Podejmowano także próbę zebrania postulatów de lege ferenda wypracowanych przez polską doktrynę prawa arbitrażowego na przestrzeni ostatniej dekady . Wnioski doktryny dotyczyły różnych – mniej lub bardziej doniosłych – zagadnień, jednak kilka kwestii podnoszono jako szczególnie istotne dla dalszego rozwoju prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX