Bogdanowicz Piotr, O niektórych trudnościach związanych z testem LM w prawie konkurencji - uwagi na tle wyroku Sądu z 9.02.2022 r., T-791/19, Sped-Pro przeciwko Komisji Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: EPS 2022/12/11-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

O niektórych trudnościach związanych z testem LM w prawie konkurencji - uwagi na tle wyroku Sądu z 9.02.2022 r., T-791/19, Sped-Pro przeciwko Komisji Europejskiej

W artykule poruszono kwestię określenia organu ochrony konkurencji najbardziej właściwego do rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszenia art. 101 i 102 TFUE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX