O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka - OpenLEX

Sołtysiński Stanisław, O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2014/4/160-190
Autor:
Rodzaj: artykuł

O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka

Niniejszy artykuł stanowi rozszerzoną wersję referatu wygłoszonego podczas zjazdu środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami własności intelektualnej, zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP oraz Katedrę Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odbył się w Krakowie 15–17.06.2014 r.

1.Wprowadzenie

Chciałbym podzielić się refleksjami dotyczącymi kilku problemów:

Po pierwsze, spróbuję wyjaśnić źródła mojej agnostycznej postawy wobec założeń prawa patentowego, zwłaszcza reprezentowanych przez zwolenników ortodoksyjnej, niemal bezkrytycznej oceny uprzywilejowania własności intelektualnej.

Po drugie, wyjaśnię, dlaczego podzielam opinię o nadmiernej ochronie własności intelektualnej.

Po trzecie, mój agnostycyzm można uznać za brak konsekwencji, charakterystyczny dla umiarkowanych poglądów, ponieważ postuluję potrzebę reform, a więc zakładam sens działań naprawczych, chociaż jednocześnie oceniam bardzo krytycznie takie reformy jak unijny pakiet patentowy lub rządowy projekt...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX