Gurdek Magdalena, Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym dokonana ustawą z 11.01.2018 r. jako negatywny przykład praktyki tworzenia prawa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/9/7-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym dokonana ustawą z 11.01.2018 r. jako negatywny przykład praktyki tworzenia prawa

Słowa kluczowe: negatywne praktyki, Kodeks wyborczy, ograniczenia antykorupcyjne wójta, wotum zaufania, dwukadencyjność

1.Wprowadzenie

O tym, że negatywne praktyki towarzyszą tworzeniu prawa wiemy nie od dziś. Jednak ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych okazała się prawdziwą kopalnią przykładów takich praktyk. Ustawą tą wprowadzono przede wszystkim zmiany do ustawy – Kodeks wyborczy , jednakże przy okazji objęto nimi również trzy samorządowe ustawy ustrojowe , ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz ustawę o petycjach . Wiele z tych zmian z pewnością jest merytorycznie kontrowersyjnych. Można więc być ich zwolennikiem lub przeciwnikiem. Ja jednak w niniejszym opracowaniu chciałabym – na przykładzie zmian wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym – zwrócić uwagę na niektóre z działań podejmowanych podczas prac nad tą ustawą. Niewątpliwie bowiem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX