Kaźmierczyk Aneta, Michałowska Kinga, Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2008/11/31-38
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozszerza i uszczegóławia regulacje normujące zasady uzyskiwania interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej w indywidualnych sprawach przedsiębiorców. Problematyka ta ma szczególnie istotne znaczenie, bowiem nowelizacja umożliwia uzyskanie interpretacji już nie tylko w sprawach podatkowych, co wynika z ustawy - Ordynacja podatkowa, ale również w innych sprawach przedsiębiorców, na przykład w sprawach składek na ubezpieczenie zdrowotne czy też składek na ubezpieczenie społeczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX