Machnikowski Piotr, Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/9/7-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń

Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń, ochrona konsumentów

Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z kwietnia 2018 r. , która weszła w życie 9.07.2018 r., zmieniono między innymi przepisy księgi I Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia roszczeń. To opracowanie poświęcone jest omówieniu treści i skutków tych zmian, pomija natomiast dokonaną tą samą ustawą korektę przepisów Kodeksu dotyczących rękojmi przy sprzedaży (art. 568 § 2 k.c.) oraz nowelizacje innych aktów prawnych, aczkolwiek konieczna będzie wzmianka o jednej ze zmian dokonanych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego . Nie będę też odnosił się do kwestii zakresu dokonanych zmian, ograniczając się do stwierdzenia, że są one dalece niewystarczające do tego, by regulacja przedawnienia odpowiadała potrzebom praktyki . Poza zakresem tego tekstu pozostaje też, skądinąd interesujące, zagadnienie odpowiedniego stosowania zmienionych przepisów o biegu przedawnienia do biegu terminów zasiedzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX