Orłowski Janusz, Pustuł Jowita, Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/1/32-41
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie

Przedmiotem artykułu jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., regulujących zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podatkowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej oraz nowych zasad naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Autorzy omawiają również zmiany w zakresie wygasania zobowiązań podatkowych, znowelizowane przepisy regulujące ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz nowe zasady przedawnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX