Nowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych - OpenLEX

Majkowski Wojciech, Sawczuk Maciej, Nowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/5/16-26
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – został dodany art. 7 ust. 3 pkt 7. Regulacja ta w istotny sposób wpływa na konsekwencje podatkowe m.in. transakcji przejęć spółek kapitałowych, ponieważ ogranicza możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą po dokonaniu przejęcia innej spółki swoich strat podatkowych z lat wcześniejszych. Z tego powodu ważne jest doprecyzowanie, jak należy rozumieć te stosunkowo nowe przepisy antystratowe. Celem artykułu jest przede wszystkim przedstawienie przebiegu procesu legislacyjnego nowych przepisów, wskazanie na wątpliwości interpretacyjne, które były sygnalizowane jeszcze przed ich wejściem w życie, zebranie i omówienie aktualnego orzecznictwa sądów i organów podatkowych w zakresie stosowania nowego przepisu, próba przedstawienia wniosków ogólnych na podstawie rocznego doświadczenia w stosowaniu nowych regulacji, które będą mogły stanowić dobre praktyki w ramach ich stosowania przez podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX