Hoc Stanisław, Nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/1/94-107
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa, środki ogólne, środki prawne, procedury, środki tymczasowe i zabezpieczające

1.Wprowadzenie – geneza dyrektywy

Problematyka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest przedmiotem żywego zainteresowania ustawodawstwa wewnętrznego państw członków UE, doktryny, a także organów UE . Przedmiotem artykułu będą nowe rozwiązania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, które zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, która weszła w życie 5.07.2016 r. .

Projekt dyrektywy został opublikowany 28.11.2013 r., COM/2013/813, był następnie przedmiotem prac organów UE i państw członkowskich, został zaopiniowany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny .

Zdaniem Szymona Pawelca głównym celem powstania projektu dyrektywy było ujednolicenie i zwiększenie efektywności ochrony prawnej – w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX