Szepelak Katarzyna, Nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury - paradoksy transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/12/21-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury - paradoksy transpozycji przepisów unijnych do prawa polskiego

Autorka opisuje problematykę procesu restytucji polskich narodowych dóbr kultury w kontekście ustawy z 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, stanowiącej transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX