Grobicka-Madej Kamila, Niedopuszczalność wprowadzenia przez gminę dodatkowej opłaty na podstawie uchwały niebędącej aktem prawa miejscowego

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/9/39-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niedopuszczalność wprowadzenia przez gminę dodatkowej opłaty na podstawie uchwały niebędącej aktem prawa miejscowego

Przepisy prawa nie dają podstawy do uznania autonomii gminy w zakresie władztwa daninowego. Pojęcie „opłata kompensacyjna” nie jest określone w obowiązujących przepisach prawa. Postanowienia ustawy o ochronie przyrody nie przewidują wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i ustalenia „opłaty kompensacyjnej” lub „wartości kompensacyjnej”. Rada gminy nie jest upoważniona do swobodnego działania w tym zakresie oraz „poprawiania” ustawodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX