Ciechorski Jan, Niedopuszczalność udzielenia przepustki podczas internacji psychiatrycznej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/6/66-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niedopuszczalność udzielenia przepustki podczas internacji psychiatrycznej

Zgodnie z art. 94 § 1 k.k., w przypadku popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej szkodliwości społecznej w warunkach niepoczytalności sąd orzekający ma obowiązek orzeczenia wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Przepis ten używa określenia „odpowiedni zakład psychiatryczny”, doprecyzowanie tego zwrotu nastąpiło w art. 200–200c k.k.w. Zgodnie z powołanymi przepisami, zakłady psychiatryczne dzielą się na zamknięte dysponujące: a) maksymalnymi warunkami zabezpieczenia; b) wzmocnionymi warunkami zabezpieczenia; c) podstawowymi warunkami zabezpieczenia.

Oczywiste jest, że umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym nie można kwalifikować jako kary pozbawienia wolności. Jednakże jest to odosobnienie osoby, wobec której zastosowano ten środek zabezpieczający, o bardzo dotkliwych dla niej skutkach. Zwrócił na to uwagę Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z 12 X 2005 , w którym stwierdził: „orzeczenie sądu co do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX