Niedobry wyrok w niefortunnym czasie (uwagi na tle wyroku FTK z 5.05.2020 r.) - OpenLEX

Barcz Jan, Kranz Jerzy, Niedobry wyrok w niefortunnym czasie (uwagi na tle wyroku FTK z 5.05.2020 r.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/9/23-46
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Niedobry wyrok w niefortunnym czasie (uwagi na tle wyroku FTK z 5.05.2020 r.)

1. Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK) z 5.05.2020 r. wzbudził wiele emocji wśród prawników i polityków. Dotyczy on bowiem kwestii zgodności z prawem Unii Europejskiej decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC), ustanawiających program zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych, i może rzutować na negocjowane obecnie programy UE nakierowane na zwalczanie następstw pandemii koronawirusa, a w konsekwencji na kształt budżetu UE.

Wyrok ten jest jednak znaczący przede wszystkim dlatego, że FTK podważył legalność decyzji EBC, czyli aktu unijnego prawa pochodnego, a także nie uznał wyroku Trybunału Sprawiedliwości (TS). W tym kontekście FTK wypowiada się na temat fundamentalnych dla rozwoju integracji europejskiej problemów, a mianowicie demokracji oraz suwerenności ludu, powierzenia Unii przez państwa pewnych kompetencji władczych, relacji między prawem krajowym a prawem UE, w tym zwłaszcza na temat pierwszeństwa stosowania norm unijnych w razie ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX