Lewandowski Piotr, Niedobrowolne ograniczanie prawa własności a inwestycje przesyłowe

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/10/37-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niedobrowolne ograniczanie prawa własności a inwestycje przesyłowe

1.Uwagi wstępne

Inwestycje przesyłowe stanowią ważny element praktyki gospodarczej współczesnych państw. Z punktu widzenia prawnego wyróżniają się swoistymi cechami wynikającymi z faktu, że przebiegają one liniowo przez szereg nieruchomości gruntowych, zajmując przy tym wąski pas pojedynczej nieruchomości. Sama budowa stanowi okresowo niedogodność dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, także konserwacja i remonty łączą się z koniecznością wejścia na cudzą nieruchomość w pewnych sekwencjach czasowych. W tym zakresie jest to jakościowo inna sytuacja faktyczna niż budowa dróg bądź budowli kubaturowych. Nie ma zatem konieczności nabywania prawa własności, a samo istnienie instalacji przesyłowej, poza szczególnymi przypadkami, pozwala na korzystanie z nieruchomości zgodnie z wolą właściciela lub użytkownika wieczystego. Konsekwencje prawne takich stanów faktycznych sprowadzają się do kwestii korzystania z rzeczy cudzej, zagadnienia, które w nauce prawa cywilnego było szeroko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX