Siwicki Maciej, Naruszenia praw autorskich i pokrewnych w środowisku cyfrowym w ujęciu międzynarodowych standardów normatywnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/5/36-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Naruszenia praw autorskich i pokrewnych w środowisku cyfrowym w ujęciu międzynarodowych standardów normatywnych

Wstęp

Obecny poziom wykorzystania i dostępności Internetu powoduje konieczność wzmożonej ochrony prawnej dysponenta autorskich praw majątkowych i pokrewnych m.in. przez wykorzystanie instrumentów prawnokarnych. Jak zauważa się w literaturze, nigdy wcześniej naruszanie praw autorskich i pokrewnych nie było tak łatwe i powszechne jak obecnie. Bezprawne kopiowanie stało się dziecinnie proste . Z wykorzystaniem Internetu możliwe jest - w zaledwie kilka sekund - przesłanie utworu do każdego miejsca, gdzie dociera Internet, i to bez żadnych dodatkowych kosztów czy też pogorszenia jego jakości.

Potrzebę wzmożonej ochrony praw autorskich i pokrewnych z wykorzystaniem w tym celu instrumentów prawnokranych zauważono między innymi w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (tzw. dyrektywa internetowa ), w którym państwa członkowskie zostały zobligowane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX