Zaorski Krzysztof, Najwyższy Trybunał Administracyjny pod kierownictwem Jana Sawickiego (próba podsumowania)

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2022/5-6/167-184
Autor:
Rodzaj: artykuł

Najwyższy Trybunał Administracyjny pod kierownictwem Jana Sawickiego (próba podsumowania)

Streszczenie: Artykuł ma na celu przybliżenie sylwetki Jana Sawickiego Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego w latach 1922–1928. Autor artykułu podejmuje także próbę podsumowania dokonań Jana Sawickiego w sferze urzeczywistnienia sądowej kontroli administracji publicznej w dwudziestoleciu międzywojennym, z jednoczesnym wskazaniem cech charakterystycznych dla organizacji i funkcjonowania Najwyższego Trybunału Administracyjnego w początkowym okresie jego działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX