Artykuły
Opublikowano: PP 2016/2/11-16
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nadpłata po zmianach

Przedmiotem artykułu są najważniejsze zmiany w materialnoprawnej i proceduralnej regulacji nadpłaty wprowadzane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej nowelizacja. Prezentując komentowane zmiany, odwołujemy się m.in. do uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej uzasadnienie projektu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?