Jastrzębska Maria, Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/6/15-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny przyczyn i skutków nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w sektorze bankowym i parabankach poprzez korzystanie ze standardowych i niestandardowych instrumentów finansowych. Analizie poddano także kompetencje regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego oraz problem niewypłacalności i upadłości jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec sformułowano rekomendacje zmian w regulacjach prawnych, mających przeciwdziałać niekontrolowanemu zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego, powodującemu negatywne skutki dla nich samych oraz dla Skarbu Państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX