Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym - wybrane zagadnienia - OpenLEX

Borski Maciej, Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym - wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/7-8/151-159
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym - wybrane zagadnienia

1.Wprowadzenie

Inicjatywa ustawodawcza jest bezspornie pierwszym, a zarazem niezbędnym elementem na drodze do uchwalenia ustawy. Nie byłoby ustawy, gdyby wcześniej nie pojawił się pomysł na uregulowanie pewnej sfery stosunków społecznych. Odwołanie się do inicjatywy ustawodawczej nie oznacza wcale, że projekt będący jej przedmiotem stanie się obowiązującym prawem, jednakże w ten sposób podmiot korzystający z tego prawa może skutecznie zwrócić uwagę na konkretny problem społeczny. Co więcej, w ten sposób może również zyskać przychylność opinii publicznej, co nie jest bez znaczenia dla budowania relacji pomiędzy nim a innymi organami państwowymi .

Problematyka prawa inicjatywy ustawodawczej regulowana jest zazwyczaj bezpośrednio w konstytucjach państw, czasem w ustawodawstwie zwykłym lub w regulaminach parlamentarnych, niekiedy zwyczajowo. Zdarza się, że w tym samym państwie różne podmioty dysponują tym prawem na podstawie przepisów o różnej mocy. Prawo inicjatywy ustawodawczej regulowane może być też...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX