Nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom co do roszczeń majątkowych wydanym w procesie karnym - uwagi na tle zmian ustawowych... - OpenLEX

Gensikowski Piotr, Nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom co do roszczeń majątkowych wydanym w procesie karnym - uwagi na tle zmian ustawowych dokonanych w 2015 r.

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/1/75-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom co do roszczeń majątkowych wydanym w procesie karnym - uwagi na tle zmian ustawowych dokonanych w 2015 r.

Słowa kluczowe: klauzula wykonalności, orzeczenia co do roszczeń majątkowych

1.Uwagi wstępne

Nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom co do roszczeń majątkowych pochodzącym od sądu stanowi czynność egzekucyjną podejmowaną po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego . Od dnia wejścia w życie kodyfikacji karnych z 1997 r. ustalenie aktualnego stanu normatywnego w zakresie zagadnień związanych z tą czynnością nie należy do łatwych zadań, gdyż wymaga uwzględnienia regulacji znajdujących się w różnych kodyfikacjach. Problematyka związana z nadaniem klauzuli wykonalności wydanym w procesie karnym orzeczeniom co do roszczeń majątkowych została wszakże uregulowana w przepisach normujących postępowanie cywilne (art. 776–795 Kodeksu postępowania cywilnego ), w przepisach normujących postępowanie karne (art. 107 Kodeksu postępowania karnego ), a także w przepisach normujących postępowanie karne wykonawcze (art. 3 Kodeksu karnego wykonawczego ). Od 1.07.2015 r. treść większości przepisów art. 776–795k.p.c...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX