Margoński Marcin, Nabycie własności samochodu na gruncie prawa niemieckiego

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/2/7-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nabycie własności samochodu na gruncie prawa niemieckiego

1.Wstęp

Znaczna liczba samochodów pochodzących z rynku niemieckiego i nabywanych przez obywateli polskich sprawia, że sądy polskie bywają stawiane przed koniecznością dokonywania oceny skuteczności nabycia własności samochodu na terenie Niemiec . Kwestia ta może mieć znaczenie dla ustalania stosunków własnościowych, w szczególności w ramach stwierdzania, czy sprowadzony do Polski pojazd obciążony był wadami prawnymi. W sprawach ubezpieczeń autocasco powtarzalnym scenariuszem na rynku krajowym jest ponadto odmawianie przez ubezpieczycieli wypłaty odszkodowania po zajściu wypadku objętego ubezpieczeniem z powołaniem się na ogólne warunki ubezpieczenia i wskazaniem, że ubezpieczający nie był właścicielem ubezpieczonego pojazdu, gdyż nie doszło do skutecznego nabycia jego własności na terenie Niemiec przez ubezpieczonego lub jego poprzednika prawnego. Omawiana materia może też stanowić cywilnoprawną kwestię wstępną w toczących się w Polsce postępowaniach karnych .

W niniejszym artykule zostaną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX