Muzeum publiczne jako zakład administracyjny - OpenLEX

Zalasińska Katarzyna, Muzeum publiczne jako zakład administracyjny

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/7-8/130-146
Autor:
Rodzaj: artykuł

Muzeum publiczne jako zakład administracyjny

1.Wprowadzenie

Muzeum, zgodnie z art. 1 ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach , to jednostka organizacyjna nienastawiona na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzea publiczne świadczą usługi o doniosłym znaczeniu społecznym. Są one traktowane jako custos, czyli strażnik zbiorów , a w rzeczywistości naszej narodowej tożsamości. Brak edukacji kulturalnej w programach przedszkolnych i szkolnych, a także odpowiednich placówek przeznaczonych do spędzania czasu (np. domów kultury) sprawia, że współcześnie również działalność edukacyjna muzeów zyskuje na znaczeniu .

Dyskusję nad statusem prawnym muzeów publicznych wywołał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX