Pacholec Sara, Solka Piotr, Możliwość zdalnego trybu obradowania samorządowych organów kolegialnych w kontekście nowelizacji art. 15zzx ust. 2 ustawy covidowej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/6/94-105
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Możliwość zdalnego trybu obradowania samorządowych organów kolegialnych w kontekście nowelizacji art. 15zzx ust. 2 ustawy covidowej

Słowa kluczowe: zdalne posiedzenie, artykuł 15zzx ustawy covidowej, samorząd, sesja

1.Wstęp

„Podstawą funkcjonowania demokratycznego państwa jest przekazanie władzy obywatelom” – tymi słowami rozpoczynał się nasz artykuł poświęcony zagadnieniu prawa wstępu na sesje rady gminy w czasie pandemii koronawirusa. Z tematem tym nierozerwalnie łączy się problem zdalnych posiedzeń rady gminy, które, co oczywiste, ze względu na swą specyfikę uniemożliwiają obywatelom fizyczny wstęp na salę obrad, gdyż takiej po prostu nie ma. Mimo że poruszono już tę kwestię w przywołanym wyżej opracowaniu, to wymaga ona aktualizacji, zwłaszcza na skutek uchwalenia ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców .

Ustawa nowelizująca znacząco ograniczyła możliwość odbywania posiedzeń zdalnych oraz zmodyfikowała sposób decydowania o wykorzystaniu możliwości obradowania z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

2.Zdalny tryb posiedzeń przed wejściem w życie ustawy nowelizującej

W dniu 4.03.2020 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX