Burdziak Konrad, Możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/6/108-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej

Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza jednej z dwóch przewidzianych w § 2 art. 162 k.k. klauzul uchylających karalne nieudzielenie pomocy. Tej z nich konkretnie, w myśl której nie popełnia przestępstwa, kto w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia innego człowieka lub ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu nie udziela mu pomocy z uwagi na fakt, że możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Na podstawie rzeczonej analizy autor publikacji doszedł do wniosku, że:

1)

w sytuacji, w której możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony odpowiedniej osoby lub instytucji, nie aktualizuje się obowiązek przewidziany w art. 162 § 1 k.k.;

2)

okoliczność przewidziana w art. 162 § 2 in fine k.k. należy do znamion przestępstwa nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie;

3)

okoliczność ta musi być objęta świadomością sprawcy.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny , kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX