Słysz Aleksander, Moralność a kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/7-8/74-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Moralność a kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług

„Nie staliśmy się gorsi niż dawniej, ale dostaliśmy się na teren

niebezpieczniejszy, niż to bywało w dawnych idyllicznych czasach”.

Stefan Rosmarin, Lwów 1939 r.

1.Prawo podatkowe a moralność

Moralność, rozumiana jako zbiór przeświadczeń o zachowaniach uważanych za właściwe, wpływa na kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami. O oddziaływaniu moralności na prawo i prawa na moralność powstało wiele prac, nieustannie nie ma jednak zgody na to, w jakim stopniu moralność warunkuje prawo; przyjąć jednak można, że moralność warunkuje w pewnym zakresie prawo bardziej niż prawo warunkuje moralność .

O moralności w kontekście prawa podatkowego mówi się i pisze w odniesieniu do podatnika i jego zobowiązania podatkowego. Standardowo poprzez pojęcie moralności podatkowej rozumie się wewnętrzną akceptację bądź brak akceptacji obowiązku podatkowego i uznania zwierzchności podatkowej państwa . Problem moralności w prawie podatkowym poruszany jest najmocniej w kontekście zjawiska uchylania się od opodatkowania i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX