Artykuły
Opublikowano: ST 2020/6/18-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Modyfikacje postępowań administracyjnych prowadzonych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Nagła i niespodziewana sytuacja epidemiczna, jaka zaistniała wczesną wiosną bieżącego roku, wymusiła liczne zmiany w działaniach organów administracji publicznej, a ustawy do niej się odnoszące wprowadziły nowe rozwiązania prawne, w tym zmiany w prowadzonych postępowaniach administracyjnych na mocy art. 15zzzzzn pkt 1, 2 i 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, znowelizowanej ustawą z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należą do nich: możliwość odstąpienia od zasady czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, udostępnienie części lub całości akt sprawy poprzez przesłanie ich na adres elektroniczny wskazany przez stronę oraz przeprowadzenie czynności postępowania z udziałem strony bądź uczestnika postępowania poprzez udostępnienie ich wizerunku za pomocą transmisji audiowizualnej. Opracowanie stanowi jedną z pierwszych prób wyjaśnienia przepisów wprowadzających te zmiany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?