Sokołowski Krzysztof Piotr, Manifestacja animi rem sibi habendi

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/10/94-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Manifestacja animi rem sibi habendi

1.Wprowadzenie

Najważniejszym warunkiem zasiedzenia jest posiadanie samoistne. Sprawia ono, że zasiadujący zawsze nabędzie własność – najpóźniej po 30 latach. Immanentnym jego elementem jest odpowiednie zamanifestowanie na zewnątrz animi rem sibi habendi. Poruszona w niniejszym opracowaniu problematyka ma więc niebagatelne znaczenie praktyczne. Dla zachowania ekonomii języka, tak ważnej w konstruowaniu pojęć języka prawnego i prawniczego , samoistny posiadacz w drodze do zasiedzenia będzie w dalszych rozważaniach określany tradycyjnym terminem „uzukapient”. Na marginesie należy zaznaczyć, że wszystkie przykłady pochodzą z własnej praktyki autora.

2.Przejawy posiadania samoistnego

A.W ogólności

Elementami posiadania właścicielskiego są corpus (fizyczne władanie rzeczą) i animus rem sibi habendi(wola władania dla siebie jak właściciel). Konkretne przejawy tego typu posiadania świadczą o jednym lub drugim, ale najczęściej ten sam przejaw dowodzi ich obu. Dla ustalenia elementów posiadania samoistnego pomocna jest klasyczna triada uprawnień...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX