Małżeńskie ustroje majątkowe a opodatkowanie dochodów małżonków - OpenLEX

Sekita Jarosław, Małżeńskie ustroje majątkowe a opodatkowanie dochodów małżonków

Artykuły
Opublikowano: PP 2012/11/14-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Małżeńskie ustroje majątkowe a opodatkowanie dochodów małżonków

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., określając zasady opodatkowania dochodów osób pozostających w związku małżeńskim, nie wskazują skutków wywoływanych przez różnego rodzaju małżeńskie ustroje majątkowe. Przedmiotem artykułu jest opis, w jakim stopniu przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.o.,wpływają na obowiązki podatkowe małżonków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX