Groń Oliwia, Małe klauzule antyabuzywne w polskim prawie podatkowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/7/6-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Małe klauzule antyabuzywne w polskim prawie podatkowym

Artykuł stanowi opis specyfiki tzw. małych klauzul antyabuzywnych, a także ich celu, sposobu zastosowania oraz konsekwencji z tym związanych. Celem artykułu jest również próba określenia miejsca tych klauzul w polskim systemie prawa podatkowego wraz ze zwróceniem uwagi na główne problemy, jakie mogą wiązać się z zastosowaniem omawianych przepisów – w tym przede wszystkim na równoczesną możliwość zastosowania klauzuli ogólnej oraz brak jakichkolwiek środków ochrony w odniesieniu do małych klauzul.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX