Janda Paweł, Legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/4/18-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji

W opracowaniu przedstawiono stanowisko w zakresie przyznania legitymacji do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji. Instytucja przygotowanej likwidacji zwana także w literaturze „pre-pack” regulowana jest w art. 56a–56h Prawa upadłościowego. Asumpt do napisania przedmiotowego artykułu stanowi niejednorodna praktyka orzecznicza oraz nieprecyzyjne wypowiedzi doktryny odnośnie do ustalenia kręgu podmiotów, którym należy przyznać legitymację do złożenia wniosku w procedurze przygotowanej legitymacji. Problemy z tym związane wyrażają się po pierwsze w pytaniu, czy omawiany wniosek może złożyć tylko podmiot, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, po drugie, czy w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, dłużnik w reakcji na wniosek o ogłoszenie jego upadłości jest uprawniony do złożenia wniosku o pre-pack i po trzecie, czy podmiot niebędący uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest uprawniony do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX