Szczepaniak Rafał, Kwestia odpowiedzialności prawnej jednostki samorządu terytorialnego za działania spółek komunalnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/6/43-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kwestia odpowiedzialności prawnej jednostki samorządu terytorialnego za działania spółek komunalnych

Możliwość żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie podmiotu prawa publicznego jest zarówno prawem obywatela, jak i jednym ze standardów demokratycznego państwa prawnego. Natura prawna, w tym charakter źródeł finansowania aktywności jednostki samorządu terytorialnego gwarantują, że szkoda wyrządzona obywatelowi zostanie naprawiona. Zdaniem autora rodzi się jednak zasadnicze pytanie, na ile utworzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki kapitałowej będącej formalnie odrębnym podmiotem prawa, a w rzeczywistości instrumentem realizacji swych zadań ustawowych przez gminę, powiat lub województwo, wpływa na sytuację prawną obywatela, który doznał szkody na skutek aktywności takiej spółki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX