Kwalifikacja prawna umów, których przedmiotem jest działalność dydaktyczna - OpenLEX

Bakalarz Tomasz, Kwalifikacja prawna umów, których przedmiotem jest działalność dydaktyczna

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/11/170-183
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kwalifikacja prawna umów, których przedmiotem jest działalność dydaktyczna

1.Wprowadzenie

Problematyka kwalifikacji prawnej działalności dydaktycznej podejmowanej przez nauczycieli akademickich była szeroko komentowana w judykaturze Sądu Najwyższego. Jednakże mimo licznych orzeczeń wciąż powraca, ponieważ nadal związane są z nią zagadnienia, które budzą wątpliwości w zakresie wykładni przepisów.

Wieloaspektowość tego zagadnienia wiąże się z koniecznością zestawienia ze sobą aktów prawnych charakteryzujących się swoistymi założeniami aksjologicznymi. Prawidłowa kwalifikacja umowy, na podstawie której działalność dydaktyczna jest świadczona, rzutuje na zakres obowiązku składkowego ubezpieczonego. Kwalifikacja tej działalności, jako mającej charakter twórczy, daje możliwość stosowania przepisów prawa autorskiego. Przy ustaleniu, że rezultatem czynności dydaktycznych jest powstanie utworu, otwiera się pole do rozważań nad możliwością rozporządzania prawami do tego utworu. Całość zagadnienia zamyka klamra ram prawnych wyznaczonych przez kodeks cywilny , określając elementy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX