Kwalifikacja prawna nieprzeszkodzenia przestępstwu - OpenLEX

Kulesza Jan, Kwalifikacja prawna nieprzeszkodzenia przestępstwu

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/11-12/141-152
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kwalifikacja prawna nieprzeszkodzenia przestępstwu

Opublikowana swego czasu teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2007 r. (II AKa 80/07) stanowi kolejny w niedługim czasie, po postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2005 r. , ujawniony szerszej publiczności głos orzecznictwa w kwestii kwalifikacji prawnej zachowania matki, która nie przeciwstawia się zamachowi ze strony osoby trzeciej na swoje dziecko. Jest to głos tym cenniejszy, że media donoszą ostatnio o licznych przypadkach maltretowania dzieci, często zakończonych ich śmiercią, pozostawiając jednak odbiorców w niewiedzy co do przyjętej ostatecznie w akcie oskarżenia kwalifikacji prawnej. Przedostające się zaś do opinii publicznej wiadomości na temat zarzutów stawianych osobom, na których ciąży szczególny prawny obowiązek ochrony ich dzieci, budzą niekiedy zdumienie. Sporadycznie już relacjonowane są wyroki zapadające w tego typu procesach. Ze względu na złożoność tych spraw i trudności dowodowe kwalifikacja ta nie zawsze jednak wydaje się oczywista....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX