Krytycznie o próbie ograniczenia orzekania kasatoryjnego w procesie karnym (uwagi na tle art. 437 § 2 k.p.k.) - OpenLEX

Bojańczyk Antoni, Razowski Tomasz, Krytycznie o próbie ograniczenia orzekania kasatoryjnego w procesie karnym (uwagi na tle art. 437 § 2 k.p.k.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/10/79-89
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Krytycznie o próbie ograniczenia orzekania kasatoryjnego w procesie karnym (uwagi na tle art. 437 § 2 k.p.k.)

1. Przemodelowanie stadium jurysdykcyjnego, dokonane przede wszystkim przepisami ustawy z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw , zmierzające głównie w kierunku poszerzenia jego kontradyktoryjności, co naturalne, nie ominęło także regulacji poświęconej postępowaniu odwoławczemu. Pomimo tego, że przepisy normujące to postępowanie tworzą zwartą konstrukcję, z łatwością da się wśród nich wyodrębnić takie, które – odgrywając doniosłą rolę w praktyce wymiaru sprawiedliwości – wywołują jednocześnie bardzo poważne problemy interpretacyjne. Do takich uregulowań zalicza się ponad wszelką wątpliwość art. 437 § 2zd. 2 k.p.k. Przepis ten zdecydowanie ogranicza zakres orzekania kasatoryjnego przez sąd odwoławczy w sposób nieznany dotąd polskiej procedurze karnej. Już z tej przyczyny zasługuje na szczególnie wnikliwą i wieloaspektową analizę. Zresztą waga przywołanej regulacji została chyba zauważona przez samego ustawodawcę, który w zapędzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?