Małecki Mikołaj, Mamak Kamil, Kryteria oceny dorobku doktorantów

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/11/92-106
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kryteria oceny dorobku doktorantów

1.

W ostatnich latach dało się zaobserwować dynamiczny wzrost zainteresowania studiami doktoranckimi, a dostęp do tego rodzaju studiów w różnych dziedzinach nauki stał się w zasadzie powszechny. Doktoranci mogą korzystać z pomocy materialnej oferowanej przez uczelnie. Z uwagi na dużą liczbę potencjalnych kandydatów do stypendium i rywalizację w staraniach o jego otrzymanie wypracowanie jasnych, sprawiedliwych i miarodajnych kryteriów oceny dorobku doktorantów przez poszczególne jednostki naukowe wydaje się dość istotne. Nie chodzi przy tym jedynie o interes doktorantów, ale również o dobrze pojęty interes uczelni i dobro polskiej nauki. Uczciwa i adekwatna dystrybucja niemałych sum pieniężnych zdaje się mieć w tej kwestii spore znaczenie.

W obecnym stanie prawnym funkcjonują m.in. następujące sposoby gratyfikacji osiągnięć doktorantów: a) stypendium dla najlepszych doktorantów (art. 199 ust. 1 pkt 3 Prawa o szkolnictwie wyższym z 27.7.2005 r. ; dalej: p.s.w.); b) stypendium doktoranckie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX